१७ ‍औं नेपाल चीन तिब्बत आर्थिक तथा व्यापारीक मेलामा सहभागी हुने नेपाली संघ /संस्थाको विवरण


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

१७ ___औं नेपाल चीन तिब्बत आर्थिक व्यापार मेलामा भाग लिने नेपाली संस्थाहरुको विवरण(1).pdf