मेलामा चमेना गृह संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा  निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक ललितपुर ।

 

चमेना गृह संचालन गर्ने सम्बन्धमा(3).pdf