आ.व.२०८०/८१ को प्रथम महिना (श्रावण) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan).pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan).xlsx