आ.व.२०७९/८० को ९ महिना (श्रावण–चैत्र) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति


 नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर 

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics_Shrawan-chitra.pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-chitraxls.xls