छैँठौं अन्तराष्ट्रिय महिला व्यापार मेला २०७९ मा सहभागिता सम्बन्धि सूचना


 नेपाल सरकार

उद्याेग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

 

छैँठौं अन्तराष्टिय महिला व्यापार मेला २०७९.pdf