Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18)


नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

आ. व. २०७४/७५ (सन् २०१७/१८) मा नेपालको वार्षिक वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

Annual Trade Statistics 2074_75 (2017_18).xls