7th China International Imort Expo मा सहभागीता सम्बन्धी सूचना


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर ।

CIIE Notice 2024.pdf