World Expo 2025 जापानको Request for Proposal को pre proposal meeting को जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

World Expo 2025 जापानको Request for Proposal को pre proposal meeting  मा  सहभागी सरोकारवालाहरुले जिज्ञासाको जवाफ देहायको लिङ्कमा उल्लेख गरीएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचीत गरिन्छ ।

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Question Raised by participants during pre-bid MEETING (WORLD EXPO 2025).pdf