World Expo 2025 Japan मा नेपालको आधिकारीक आयोजक संस्था छनौट सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक, ललितपुर 

 

World Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan मा सहभागिताको  लागि नेपालको आधिकारीक आयोजक संस्था छनौट सम्बन्धमा  जारी गरिएको सूचना यसै लिङ्कमा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/World Expo 2025.pdf