Notice for Opening of Financial Proposal of RFP



नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन

सूचना प्रकाशित मितिः २०७७।१०।०६ गते

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf