World Environment Day June 5


मिति २०७५ जेठ २२ गते मंगलबार

एक नेपाली एक फलफूलको विरुवा

नेपाल सरकारको "एक नेपाली एक फलफूलको विरुवा" अभियान बमोजिम व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री सरद विक्रम राणाज्यूबाट विश्व वातावरण दिवस, जुन ५ को अवसरमा केन्द्रमा रहेको जमीनलाई फलफूल बगैंचा सहितको हरियाली बनाउने लक्ष्यका साथ सुन्तला, कागती र मुन्तलाको विरुवा रोपण गर्नु भयो ।

Environment Day June 5, 2018 TEPC.pdf