प्रेस विज्ञप्ति


नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र 

पुल्चोक ललितपुर । 

 भारतिय अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला IITF 2021 मा नेपालको सहभागिता सम्पन्न  सम्बन्धमा