लिलाम विक्रिको लागी बोलपत्र आव्हानको सूचनानेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

लिलाम विक्रिको लागी बोलपत्र आव्हानको सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७६/२/२८

Notice of Auction.pdf